Akdeniz Üniversitesi

Önemli Tarihler

Bildirilerin gönderilmeye başlaması: 2 Mart 2016

Bildiri Özetlerinin gönderilmesi için son gün: 30 Haziran 2016

Kabul Edilen Bildirilerinin Duyurulması: 5 Ağustos 2016

Çalıştay Günleri: 31 Ağustos 2016

Kongre Günleri: 1-3 Eylül 2016

Tam metinlerin gönderilmesi için son gün: 15 Kasım 2016

Sayfa Özeti: Önemli Tarihler

Anahtar Kelimeler: