Akdeniz Üniversitesi

Temalar

 • Okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları
   • Okul öncesi
   • Sınıf öğretmenliği
   • Matematik eğitimi
   • Fen ve teknoloji eğitimi
   • Fizik, Kimya ve Biyoloji eğitimi
   • Yabancı dil eğitimi
   • Güzel sanatlar eğitimi
   • Beden eğitimi
 • Geniş ölçekli sınavlar, seçme ve yerleştirme sınavları, yüksek riskli sınavlar
   • Ulusal sınavlar (YGS, LYS, SBS, KPSS, YDS, ALES vb.)
   • Uluslararası sınavlar (TIMSS, PISA, PEARLS, TOEFL vb.)
   • Kurumsal sınavlar, mülakatlar
 • Ölçme kuramları ve uygulamaları
   • Klasik test kuramı
   • Genellenebilirlik kuramı
   • Madde tepki kuramı
 • Teknoloji Destekli Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme
   • Soru bankası uygulamaları
   • Bireye uyarlanmış testler
   • Uzaktan eğitim ve ölçme-değerlendirme
 • Eğitim araştırmalarında kullanılan istatistiksel yönelimler
 • Program değerlendirme ve izleme
 • Psikolojik danışma ve rehberlikte ölçme ve değerlendirme
 • Okullarda etkililiğin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • ÖSYM Uygulamaları